Mancomunitat de Municipis de la Safor

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

Serveis Socials

Els serveis socials generals constitueixen l'estructura bàsica del sistema públic de serveis socials, per mitjà de la prestació d'una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d'actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, en un àmbit primari, amb caràcter universal i gratuït.

PROGRAMES BÀSICS

- Servei d'Informació, Orientació i Assessorament Tècnic, dirigit a tots els ciutadans i ciutadanes per a informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets, de    l'exercici dels mateixos i dels recursos socials adequats per a resoldre les seues necessitats.

- Servei d'Ajuda a Domicili, amb l'objectiu de facilitar la permanència de la persona en el seu nucli familiar o de convivència.

- Programes de Cooperació Social, per a impulsar i fomentar la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat social.

- Programes de Convivència i Reinserció Social orientats a promoure la convivència social i familiar, així com possibilitar la integració en la comunitat.

- Programes d'Oci i Temps Lliure.

- Programes que tindran per objectiu l'atenció de les necessitats més bàsiques, mitjançant la gestió de les prestacions econòmiques.

- Programes de Prevenció i Reinserció Social que tindran com a objectiu el desenvolupament de la intervenció social en persones o grups d'alt risc que necessiten ajuda    per a   la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el medi social.

PROGRAMES ESPECÍFICS

Programa d’absentisme escolar. Es tracta d'un taller coordinat amb diversos centres educatius de la comarca. Una educadora social dels Serveis Socials de la Mancomunitat de Municipis de la Safor treballa amb els menors absentistes per recomanació dels professors de cada centre educatiu. L'objectiu és evitar l'absentisme escolar entre els alumnes i reforçar els seus coneixements. Ací pots consultar i descarregar-te el programa. pdf_button

Programa de suport a l’estructura i dinàmica familiar. Busca ajudar les famílies a resoldre les seues dificultats, no sols des del punt de vista de la falta de recursos socials, sinó també, i de forma especial, en l'àmbit de les relacions entre tots els membres de la família.  L'objectiu és el de millorar les condicions de la família des del punt de vista psicosocial. Açò, sens dubte, significa, mobilitzar les necessitats i recursos interns del sistema familiar, en relació amb l'entorn social del que forma part i del qual podrà utilitzar recursos en benefici seu.

TRAMITACIONS

Tercera edat

- Sol.licitud de plaça en centre residencial.- Servei d’ajuda a domicili.
- Servei de tele-assistència domiciliària.
- Programa “Menjar a casa”.
- Pensions no contributives per jubilació.
- Activitats i recursos d’oci per a pensionistes i jubilats: termalisme social, vacances, targetes de transport i targetes culturals.

Dona

- Sol.licitud ingrés en centre per a dones.
- Sol.licitud del Tele-alarma mòbil per a dones víctimes de la violència de gènere.

Discapacitats

- Habitatges tutelats, Residència, CRIS (malalts mentals).
- Sol.licitud de la valoració del grau de la discapacitat.
- Prestacions econòmiques individualitzades per eliminació de barreres arquitectòniques, desenvolupament personal i atenció institucionalitzada.
- Pensions no contributives per Discapacitat.
- Targetes d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
- Targetes per a discapacitats.

Família i menors

- Prestacions econòmiques individuals per acolliment de menors.
- Sol.licituds d’acolliment familiar.
- Ajudes econòmiques del programa d’emergència social.
- Renda Garantida de Ciutadania.
- Títol de família nombrosa.

Altres

- Targeta d’assistència sanitària

PREGUNTES FREQÜENTS

Estic aturat, he esgotat totes les prestacions de l’INEM? pdf_button
És necessari tindre 3 fills per ser família nombrosa? pdf_button
Tinc una discapacitat reconeguda, a quins beneficis tinc dret? pdf_button
Totes les persones que no poden accedir a una pensió contributiva tenen dret a una no contributiva? pdf_button
Què és la teleassistència domiciliària? pdf_button
He de tindre 65 anys per ser beneficiari del menjar a casa? pdf_button
Com puc accedir a les ajudes de la dependència? pdf_button
Què és un acolliment familiar? pdf_button
Quin és el telèfon d’atenció al menor? pdf_button
Vull ser família educadora i no sé on dirigir-me. pdf_button
Vull sol.licitar un acolliment residencial. pdf_button
Tinc en acollida un menor, tinc dret a alguna ajuda? pdf_button

HORARI

Ací pots consultar i descarregar-te l'horari d'atenció al ciutadà. pdf_button

CONTACTE

Av República Argentina, núm. 28.
Gandia - 46702
Tel: 962965003. ext 204-207
A /e: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A DADES PERSONALS  pdf_button